17/19

Pepíček Fulmek z Vintířova měřil 49 cm a vážil 2,760 kg.