Dosud neznámý pachatel od11.5. do 12.5.2007 vSokolově ve sportovnímareálu Baník zběžecké dráhy odcizil 3 ks duralových vodících lišt vcelkové délce 18 metrů, čímž způsobil škodu ve výši 8.000,- Kč, policie po pachateli a odcizené věci pátrá.