Zajímá vás, kolik během nynější koronavirové krize zůstává volných lůžek na ARO/JIP oddělení nemocnice ve vašem bezprostředním okolí?

Server Hlídač státu získal detailní údaje o kapacitách jednotlivých nemocnic – kolik mají volných zmíněných lůžek typu ARO/JIP, kolika disponují volnými ventilátory či ECMO přístroji pro nejtěžší případy.

„Jsou to data ze stejné databáze, z jaké stát oficiálně zveřejňuje údaje za celé kraje. Nám se podařilo získat čísla i po jednotlivých nemocnicích,“ říká Michal Bláha z Hlídače státu. Regionální redakce Deníku v řadě nemocnic čísla ověřila. A odpovídají hlášeným údajům.

Větší mají volněji

Například standardních lůžek s kyslíkem pro hospitalizované s covidem, kteří se nenacházejí v těžkém stavu, je podle oficiálních údajů ministerstva zdravotnictví k dispozici 7,8 tisíce ze všech 22,7 tisíce. Volná je tedy stále zhruba třetina kapacit.

Ale záleží na tom, jak kde. Například ve FN Brno mají k dispozici stále 59 % lůžek s kyslíkem a v pražském Motole 45 %. V některých menších zařízeních je situace horší. Třeba v celém Karlovarském kraji je k dispozici 21 % kapacity, v procentech je na tom nejlépe Ostrov.

Na ARO je plno z 85 %

Lůžek typu ARO/JIP je v celé republice podle oficiálních údajů ministerstva volných 27 %. Čísla se ale opět výrazně liší jak mezi regiony, tak mezi nemocnicemi.

A tak zatímco v Nemocnici České Budějovice disponují 42 % volných lůžek, či ve FN Olomouc 33 %, v Karlovarském kraji je z celkové kapacity volných jen 15 procent lůžek typu ARO/JIP. Nejlépe jsou na tom v Chebu, kde mají volnou čtvrtinu lůžek.

Problém = personál

I když poměr volných a obsazených lůžek za celé Česko nemusí znít v současné chvíli děsivě, velkým a rostoucím problémem je nedostatek personálu, který by se měl o pacienty na lůžkách starat.

Koronavirus totiž výrazně zasáhl i zdravotnické profese. Regionální Deník získal od Ústavu zdravotních informací a statistiky údaje o počtu nakažených zdravotníků. K sobotě bylo infikovaných 6060 zdravotních sester, 2582 lékařů a 4548 ostatních zdravotních pracovníků. Za pouhé dva týdny vzrostl počet nakažených sester trojnásobně a lékařů 2,5krát.