KDY: celoroční provoz, speciální prohlídky od 26. do 28. října
KDE: Klášter Teplá
ZA KOLIK: 70 - 100 Kč

Speciální prohlídky připravil klášter Teplá. Připomenou život premonstrátů v době socialismu až do roku 1990. „Ve dnech blížícího se výročí událostí 17. listopadu 1989 budeme dělat prohlídky, které návštěvníkům přiblíží situaci tepelské kanonie v letech 1950 až 1990,“ uvedla Monika Matějková z Kanonie premonstrátů Teplá. „Chtěli bychom vzpomenout osudy členů mladé české komunity i nelehkou situaci, v níž se řeholní život rozvíjel jen tajně,“ řekla. Trasa prohlídek provede návštěvníky běžně nepřístupnými a dosud neopravenými místnostmi, které přiblíží účelové využití budov tepelské kanonie Československou lidovou armádou i stav, v němž byly na konci 70. let 20. století zdevastované prostory předány památkové správě. Některé vystavené předměty a dokumenty budou ilustrovat komplikované osudy knihovny, muzejních sbírek a dalšího zařízení kláštera po převzetí státní mocí v dubnu 1950. Prohlídky kláštera se pod vedením Jany Oppeltové uskuteční od soboty 26. října do pondělí 28. října.
Klášter Teplá byl založen v roce 1193 českým šlechticem Hroznatou. V roce 1950 byl stejně jako další kláštery v Československu uzavřena sloužil 28 let jako kasárna Československé lidové armády. Pouze kostel a knihovna byly od roku 1958 zpřístupněny k turistickým prohlídkám. V roce 1978 budovy převzal Národní památkový ústav, kvůli nedostatku prostředků ale klášter chátral. Řádu premonstrátů byl navrácen v roce 1990 těžce poškozený mnohaletým zanedbáváním. „Když jsme ho získali zpět, byl v žalostném stavu,“ zavzpomínal opat kláštera Filip Zdeněk Lobkowicz.
Památku pomohla zachránit rekonstrukce, která trvala několik let a byla dokončena před čtyřmi lety. Opravy si vyžádaly půl miliardy korun.