Najdete ho mezi městy Luby a Kraslice. Nejvyšší nadmořskou výškou v parku má Počátecký vrch (819 m). Nachází se přibližně 500 m od českoněmecké státní hranice. Od státní hranice se území sklání k jihu a jihovýchodu. Geomorfologicky leží park v Jindřichovické vrchovině. Na severozápadě v okrese Cheb má park krátkou hranici s přírodním parkem Kamenné vrchy. Území se řadí do fytogeografického podokresu Halštrovská vrchovina. Z dřevin zde převládají smrky s menším podílem buku, borovice a olše. V rybníčku přírodní památky Studenec je větší kolonie ohroženého dáblíku bahenního. Kromě běžných druhů savců a ptáků zde pravidelně zde hnízdí výr velký a holub hřivnáč. Žije tu i čolek horský. V Leopoldových Hamrech najdete i přírodní památku Vysoký kámen.