KDY: středa až neděle 9-12 a 13-17 hodin
KDE: Hornické muzeum Krásno
ZA KOLIK: až do října zdarma

Rozkládá se v prostoru cínového dolu Vilém, vybudovaného už v období 1. světové války. 

"Jako první byla v roce 1998 zpřístupněna expozice v budově bývalé třídírny cínových rud, kde byl umístěn těžní parní stroj z roku 1897. Dnes je zde dále prezentována historie rudného i uhelného hornictví v regionu, historie města Krásno a partnerské obce Bischofsgrün. V roce 2004 byl zpřístupněn i sousední areál, jehož dominantou jsou ukázky lokomotiv a vagónů o rozchodu 450 a 600 mm (užívané v podzemí slavkovského revíru) a o rozchodu 900 mm (používané v povrchových hnědouhelných lomech). Dále zde lze navštívit ukázkovou štolu, expozici důlní dopravy, výstavu báňského záchranářství, expozici obcí zaniklých hornickou činností a také se projít po naučné i zabavné enviromentální stezce. Od května do října je možné vyzkoušet jízdu důlním vláčkem." (zdroj: www.omks.cz)