Už ze šatny přicházely do tříd děti v různých maskách a nadšení jim zářilo z očí.Měli jsme možnost vidět několik princezen, námořníka, kuchtíka, berušku piráta, doktora, vílu a další pohádkové bytosti.Od rána zněla hudba v obou třídách. Děti v maskách tančily a soutěžily. Na závěr následovala promenáda a představení masek.Po svačince jsme přivítali ve školce kouzelníka. Kouzelnické představení se dětem velmi líbilo a nadšeně spolupracovaly. Odměnou všem byly nafouknuté balonky v podobě zvířátek.V tento den jsme si užili spoustu legrace a radosti. Děti si odnesly plno zážitků a i drobný dárek.

Mateřská škola Citice