V současné době, kdy se rozmáhá kriminalita v oblasti kybernetických podvodů, která ohrožuje nejen seniory, byla uspořádána beseda týkající se osvěty a poučení o možných rizicích spojených právě s kybernetickými podvody. První z plánovaných besed se uskutečnila ve Velké zasedací místnosti Městského úřadu Kraslice, kde se sešlo 18 seniorů. Na besedu byl pozván příslušník Policie ČR z obvodního oddělení Rotava prap. Mgr. Miloslav Holek, který přítomné seznámil s nejčastějšími formami podvodů a způsoby jak se jim efektivně bránit. Prap. Mgr. Holek uvedl, že hlášení o kybernetických podvodech je v posledních měsících čím dál častější a netýká se jen starších občanů, ale ohroženi jsou praktikami podvodníků všichni. Sumy peněz, které lidé šetřili celá léta a o které v souvislosti s podvody přicházejí, jsou vysoké. Je nutné, aby při komunikaci přes telefon, e-mail, nakupování či prodej přes internet, byli lidé vždy obezřetní a chránili vlastní finance a majetek.

Bezpečí občanů a jejich majetku je prioritou města Kraslice, proto je plánováno v následujících měsících besedu opakovat také pro širokou veřejnost.

Denisa Stellnerová