"Bezplatnou dovozovou službu MÁMA jsem vybavil svými auty a posádku vozidel budou tvořit pracovníci mých firem, jako třeba Fitness Birell Sokolov a další, včetně dobrovolníků, kterých se hlásí čím dál více," uvedl Josef Zickler.

Vzhledem k tomu, že město Sokolov zabezpečuje obdobnou činnost pro seniory, rozhodl jsem se zaměřit svoji pomoc především na další potřebnou skupinu obyvatel, a to MATKY SAMOŽIVITELKY, které to budou mít v dané situaci velice složité.

MÁMA DOVOZ se zaměří na dovoz základních druhů potravin, drogerie a léků a to BEZ JAKÉKOLI PŘIRÁŽKY NEBO MANIPULAČNÍHO POPLATKU - PROSTĚ ZDARMA. „Situace si to žádá,“ míní Josef Zickler.

MÁMA DOVOZ bude zatím pro Sokolov, Lomnice, Dolní Rychnov, Těšovice, Svatava, Březová u Sokolova. V jednání jsou další soukromé subjekty a spolupráci na tomto projektu máme předběžně domluvené: Kraslice, Habartov, Bukovany a Staré sedlo.

KONTAKT TELEFONEM: 608 987 321 aktivní od spuštění služby

CELÁ SLUŽBA JE ZDARMA - PLATÍ SE POUZE OBJEDNANÉ ZBOŽÍ. 

Pokud se chce někdo zapojit a pomoci prací napište na e-mail: ditmar193@seznam.cz

Centrum celé akce je ve firmě GLOBÁL - Boženy Němcové 703, Sokolov.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY „DOVOZ MÁMA“

1. Příjemce provede objednávku dodávky potravin, drogerie a léků dle seznamu, ve kterém jsou uvedeny druhy dodávaného zboží. Vzhledem k tomu, že pro zrychlení distribuce nejsou vybírány zálohy na požadované zboží a riziko ztráty bere na sebe soukromý subjekt, je jedna objednávka omezena částkou cca. 500,- Kč. Platba za zboží bude provedena při dodání v hotovosti. Seznam druhů dodávaného zboží bude uveřejněn na fb DOVOZ MÁMA, který je již spuštěn.

2. Příjemce služby provede nahlášení objednávky na telefoním čísle 608987321 v čase od 11.00 do 13.00 hod ve dnech neděle, pondělí, úterý, středa a čtvrtek. Operátorce nahlásí své příjmení , bydliště a telefon. ( Nováková - Svatava - 111 222 333) . Operátorka volajícímu přidělí kód objednávky. Následně příjemce ihned odešle na telefon 608987321 SMS zprávu, kde uvede kód své objednávky, jméno a příjmení, adresu dodání, telefonní číslo a označení objednaných produktů, které je na seznamu uvedeno u každé položky. Neuvede tedy MLÉKO, ale P20 a počet kusů./ vzor SMS bude uveden na fb stránkách/. Příjemci bude ve večerních hodinách odeslána SMS s cenou nákupu tak, aby si mohl připravit platbu co nejpřesněji.

3. Objednávka bude dodána následující den v době od 8.00 hodin do 13.00 hodin. Na základě interního rozhodnutí nevchází doručovací osoba do vašeho domu. Předání proběhne ve venkovních prostorách před bydlištěm příjemce. K vyzvednutí bude příjemce vyzván na jeho telefon cca. 15 minut před příjezdem.

4. Celá tato akce je zorganizována společně s ostatními soukromými subjekty a dobrovolníky o své vlastní vůli. Všichni investujeme své peníze a volný čas tak, aby jsme společně zvládli tuto situaci. Nikde nejsou použity dotace ani Vaše peníze, které dáváte státu ve formě daní. Z tohoto důvodu budu zveřejňovat postupně všechny subjekty a osoby , které se podílejí na této aktivitě. Pro celou tuto akci si ve vážnosti vymiňuji právo, že v případě prokazatelného zneužívaní naší práce nad úroveň zdravého rozumu tuto službu ZASTAVÍM. Přišli jsme dobrovolně pomáhat a ne sloužit.

Josef ZICKLER – Sokolov.