Pořadatel pozměnil pro letošní ročník nejen samotná pravidla soutěže, ale také složení odborných porotců. Regionální hudebníky zde doplní i několik známých profesionálních muzikálových či popových zpěváků. Změny se dočkala také grafika značky a samotné logo.
„Naším záměrem je soutěž více přizpůsobit dnešní době a životu dnešních dětí, proto jsme i my museli základy Lístku omladit a zmodernizovat. I nadále se bude soutěžit ve třech věkových kategoriích, u některých však došlo k posunu věkových hranic – konkrétně to budou kategorie od 7 do 10 let, od 11 do 15 let a na závěr od 16 do 20 let. Kromě jednotlivců se do soutěže mohou hlásit i dua a skupiny. Nově se zájemci o účast v soutěži budou moci přihlašovat přes online přihlášku na webových stránkách soutěže, a to už od 1. září,“ informuje o chystaných novinkách vedoucí kulturního domu Michal Bedeč.
„Naší snahou je nabídnout dětem možnost vyzkoušet si vystupování před veřejností, odborníky a také vyzkoušet si vystupovat na velkých pódiích na profesionálních akcích, proto také nabízíme vítězům různé postupy na celorepubliková kola jiných pěveckých soutěží nebo možnost vystoupit na regionálních festivalech. Vloni jsme např. zahájili spolupráci se známou hudební soutěží Česko zpívá, kdy např. obě soutěžící, které k nim od nás postoupily, se dostaly divokou kartou přímo do tamního chystaného zářijového semifinále, což je ohromný úspěch,“ dodává Bedeč.
Březovský lístek je moderně pojatá hudební soutěž ve zpěvu, které se mohou zúčastnit začínající, neprofesionální zpěváci ve věku od 7 do 20 let. Do soutěže se mohou přihlásit také pěvecká uskupení. Soutěž je žánrově otevřená, není specifikován či preferován žádný z hudebních žánrů. Březovský lístek má velkou tradici v celém západočeském regionu, 1. ročník se konal již v roce 1982. Pořadatelem soutěže je město Březová, Kulturní dům a Multifunkční centrum Březová.
Více informací naleznou zájemci na nových webových stránkách www.mu-brezova.cz/brezovsky-listek nebo na nové facebookové stránce soutěže s názvem Březovský lístek. Pro letošní rok získal pořadatel sponzorskou podporu u firem BAUPORT s. r. o. a ept connector s. r. o.

Michal Bedeč, vedoucí KD a MFC Březová