Původně se měla událost konat již v loňském roce, spolu s oslavami výročí 60. let od povýšení Březové na město, ovšem kvůli epidemii covidu-19 to nebylo možné a zdejší pořadatelé se rozhodli akci přesunout na letošek. Událost má v regionu obrovskou tradici, od prvního setkání Březových uplynulo 29 let. Hlavním strůjcem celé myšlenky tenkrát byl dnes bohužel již zesnulý sokolovský policista a velký patriot Jan Přibys, který byl v podstatě hnacím motorem realizace celého nápadu na pravidelné setkávání obcí s názvem Březová.

V průběhu let se v rámci neformálních částí programu zrodila celá řada přátelství mezi jednotlivými sportovními kluby, hasiči i samotnými občany různých obcí.

Letošního ročníku se do Březové u Sokolova sjely výpravy dalších osmi obcí a měst z celé republiky i ze Slovenska. Nejblíže to měli zástupci Březové u Karlových Varů. I přes sníženou letošní účast z důvodu probíhající epidemie nemoci covid-19 se pořadatelé starali o ubytování a zejména stravování zhruba dvou seti účastníků Setkání.

Účastníky akce přival na ranním slavnostním zahájení starosta pořádajícího města Miroslav Bouda, zazněly tradičně hymny ČR, SR a také hymna Březových a před rozchodem výprav na jednotlivé sporty krátce vystoupila bubenická skupina Drum Band F. Zemana z Ostrova. Přivítáni byli rovněž hosté z Karlovarského kraje, který akci letos finančně podpořil částkou 50.000 Kč z celkových nákladů akce zhruba 300.000 Kč.

Poté už se rozjely na stadionu FK Olympie Březová fotbalový, volejbalový a nohejbalový turnaj. Hasičská soutěž, na níž soutěžily zvlášť mužské a ženské týmy, proběhla na prostoru za zdejší hasičárnou.

Během dne se zástupci zúčastněných samospráv tradičně sešli na společném obědě, tentokrát v hospůdce na Statku, odkud dále jeli na prohlídku integrací a nových dominant ve městě. Zde si mohli hosté prohlédnout novou kapli u hřbitov nebo také 2. etapu Kulturního domu a MFC Březová.

V 19 hod. se znovu na hřišti u ZŠ sešli zúčastněné výpravy na slavnostním vyhodnocení celého ročníku, o kulturní program se postarala kapela Bohemian Marching Band. Poté již mohlo dojít na vyhodnocení sportů a předání pohárů. Ve fotbale se na 3. místě umístil domácí tým z Březové u Sokolova, 2. místo obsadili fotbalisté z Březové u Karlových Varů a v turnaji zvítězili zástupci z Březové u Berouna (Hořovic). V nohejbalovém turnaji skončili na 3. místě opět domácí hráči z Březové u Sokolova, na 2. místě se umístili nohejbalisté z Březové u Berouna (Hořovic) a první místo získali nohejbalisté z Březové u Karlových Varů. Ve volejbalovém turnaji soutěžily jen 2 týmy, tým z Březové u Úmonína (který turnaj vyhrál) a dále tým z Březové u Sokolova. Hasičská soutěž byla rozdělena na mužskou a ženskou část. V hasičské soutěži žen na 3. místě skončily hasičky z Březové u Sokolova, na 2. místě se umístily hasičky z Březové u Uherského Brodu a soutěž vyhrály hasičky z Březové u Úmonína. V mužské části hasičské soutěže na 3. místě skončili zástupci hasičů z Březové nad Svitavou, na 2. místě se umístili hasiči z Březové u Úmonína a v soutěži zvítězili domácí zástupci hasičů z Březové u Sokolova.

Vyvrcholením celodenní akce byl večerní koncert známé české rockové hudební skupiny Argema, na který dorazily stovky návštěvníků z celého regionu. Dle reakcí a výborné atmosféry se výběr účinkující hudební kapely velmi osvědčil. Na koncert navázal od 23 hod. velkolepý ohňostroj spojený se světelnou show. Ten proběhl ze zázemí vedlejší Základní školy. Úplným závěrem akce byla noční afterpárty v amfiteátru Kulturního domu.

Na organizaci celé akce se podílel mnohačlenný organizačný tým, počínaje vedením města, týmem Kulturního domu, pracovníky městského hospodářství až po řadu dobrovolníků, kteří byli zároveň i garanty jednotlivých sportovních turnajů. Zapomenout nelze ani na tým pracovníků Základní školy, kteří se postarali o stravování všech účastníků od pátku až do neděle, a u některých účastníků rovněž i o ubytování. Všem těmto osobám patří obrovské poděkování. Velké poděkování patří rovněž Karlovarskému kraji za finanční podporu akce.

Závěrem je ještě třeba konstatovat místo konání Setkání v příštím roce, na kterém se dohodli zástupci samospráv na slavnostním obědě. 29. ročník Setkání Březových tak proběhne na jihu Pardubického kraje, konkrétně v Březové nad Svitavou.
Mgr. Michal Bedeč, vedoucí Kulturního domu a MFC Březová