Do výběru za rok 2022 byla dokonce pětkrát nominována i Mgr. Simona Riedlová, učitelka Základní školy Sokolov, Křižíkova 1916. Ta přežila v 17 letech zásah elektrickým proudem vysokého napětí, strávila mnoho času v nemocnici, absolvovala spoustu operací a lékařských zákroků a není nadsázkou, že přežila peklo a utekla hrobníkovi z lopaty opravdu o vlásek. Tragická událost ji navždy zařadila mezi tzv. vagonáře - děti a mladistvé lezoucí na opuštěné vagóny na nádražích a okolí a končících s těžkými popáleninami. Tato zkušenost jí přinesla doživotní zdravotní následky, rozsáhlé jizvy na těle i duši, i přesto to zvládla a rozhodla se z nejhoršího dne svého života těžit ve prospěch dalších nešťastníků. V roce tedy 2008 založila platformu Burnfighters (spolu s Martinou Půtovou), která poskytuje podporu popáleným lidem (https://www.burnfighters.com). Prostřednictvím ní dělá osvětu na školách, internetu i v dalších médiích – besedy, přednášky, workshopy, setkávání popálených. Pomáhá zasaženým s psychickými problémy i zapojením do normálního života, podporuje lidi v popáleninových centrech. Je lektorkou a vychovatelkou na táborech pro popálené děti – spolupráce s neziskovkou Bolíto. Také poskytuje informace v oblasti popálenin IZS a zdravotnickému personálu. To vše dělá nejen zdarma, ale vkládá do toho i mnohé vlastní prostředky.

Za své pomáhání byla Simona Riedlová spolu s dalšími 22 nominovanými dobrovolníky pozvána na slavnostní udílení ceny Křesadlo za rok 2022 do hotelu Imperiál v Karlových Varech, které se konalo v pátek 16. 6. 2023 a jehož se letos ujalo regionální dobrovolnické centrum Instand. Zde také byla paní učitelka Riedlová vybrána mezi 5 oceněných touto prestižní cenou. Stejně jako v roce 2021 putuje symbolické křesadlo do Sokolova, kdy jej převzal též sokolovský bývalý pedagog Petr Fiala za své dobrovolnictví v době pandemie, kdy pomáhal tiskem štítů a současně za svůj charitativní projekt Káva za dobrý skutek.

Toto vyhlášení bylo současně velkým poděkováním všem dobrovolníkům kraje, kteří věnují většinu svého volného času pomoci potřebným (trávení času s nemocnými upoutanými na lůžko, pomoc seniorům, postiženým, válečným uprchlíkům, lidem i celým rodinám v nouzi, organizace benefičních akcí, charitativních sbírek aj.) Nikdo z nich to nedělá pro obdiv, uznání, ocenění ani odměnu, přesto je důležité tyto lidi s velkým srdcem zviditelnit, alespoň symbolicky odměnit a dát všem za příklad. Tito lidé mají velké srdce a jsou živými anděli mezi námi. S nimi je bolest a utrpení lidí zasažených krutým osudem života o kus menší.

Příspěvek zaslala Gabriela Vodárková, děkujeme…