V hudebním klubu Alfa se sešli  v pátek 8. prosince senioři Sokolovska a bavili se za hudebního doprovodu Tanečního orchestru SOKRAT. Sešlo se mnoho čertic a pánů v mikulášských čepicích, pěkně si zatančili a s dárečky přišel i Mikuláš.

Zveme všechny seniory na další akce pořádané Slaměnkou v r. 2024. Sledujte naši skříňku u OD Výběr, informace v sokolovském Patriotu a na webových stránkách infocentra Sokolov.

Výbor Klubu důchodců Slaměnka přeje všem seniorům Sokolovska krásné prožití vánočních svátků, v novém roce pohodu a hodně zdraví a přijďte mezi nás.

Klub důchodců Slaměnka Sokolov