Nejprve děti navštívily státní hrad a zámek Bečov, kde se seznámily s historickými mezníky ve vztahu k relikviáři sv. Maura, a nakonec si mohly tento historický poklad s nevyčíslitelnou hodnotou detailně prohlédnout. Dále se vypravily do Bečovské botanické zahrady, kde je lektoři seznámili nejen s rostlinami a zvířaty, ale také se zvuky a barvami kolem nás. Naštěstí nám téměř nepršelo a výlet jsme si všichni užili.

ZŠ Královské Poříčí