Nad ním má záštitu myslivecké sdružení Chlumek. Děti se pod vedením p. Doubka učí poznávat přírodu, jak jí pomáhat a chránit ji. Věnují se poznávání rostlin a zvířat žijících v našem okolí.

Pravidelně v lednu se schází s myslivci v přírodě a společně zdobí stromeček zvířátkům. Protože o tuto akci je velký zájem mezi dětmi, účastní se jí celá školní družina základní školy ul. Švabinského a je nabídnuta i rodičům a prarodičům dětí.

Ve školní družině na podzim probíhá sběr kaštanů a celoročně se rodiče s dětmi zapojují do sběru suchého pečiva. Akce zdobení stromečku je vyvrcholením spolupráce ŠD s myslivci v pomoci zvířátkům ve volné přírodě. Členové mysliveckého svazu Chlumek p.Václav Aubrecht, Karel Doubek a Štefan Peroutek pravidelně zabezpečují na akci občerstvení v podobě vuřtů, povánoční stromečky, ale postarají se i o ohniště, dřevo na pálení a potřebné klacíky na opékání vuřtů. Pod stromečkem vždy čeká na děti překvapení v podobě divokého prasete. S opékáním vuřtů pomáhají přítomní tatínkové, maminky společně s dětmi a vychovatelkami se věnují zdobení stromečku dobrůtkami, které si děti přinesou z domova. Letos musíme ocenit kreativitu maminek a tatínků při domácí výrobě např. krmítek z jablíčka, řetězů z mrkve, závěsných ozdob ze suchého pečiva.

Počasí letos přálo, akce byla velmi zdařilá a spokojené byly nejenom děti, ale i jejich dospělý doprovod. Celkem se akce zúčastnilo na 90 dětí a více jak 30 rodičů. Od rodičů byl opětovně vznesen požadavek na častější konání podobných akcí.

Poděkování všem přítomným, předně pánům Aubrechtovi, Doubkovi a Peroutkovi za celoroční spolupráci se ŠD a ochotu při zajišťování akce.

Za školní družinu při ZŠ Švabinského vychovatelky ŠD: Jitka Kačírová,Alžběta Pištová, Monika Rychlá, Naďa Marklová