V rámci 30. výročí sametové revoluce zadala učitelka dějepisu Mgr. Bohumila Bůžková na ZŠ Loket žákům deváté třídy projekt na toto téma. Žáci byli rozděleni do čtyř skupin a měli tři týdny na vypracování zadaného tématu. V pondělí 18. listopadu 2019 ve vyučovací hodině dějepisu žáci odprezentovali svá díla.

ZŠ Loket