Zázraky se dějí! Do naší knihovny se jen tak tak vešlo více jak 80 lidí, kteří si přišli v pátek zahrát oblíbenou hru DOBBLE. Neuvěřitelný počet 42 soutěžících dětských hráčů se vystřídal s 21 hrajícími dospěláky a utkali se o zajímavé ceny pro vítěze. Zbylí přihlížející se stali rozhodčími u jednotlivých skupin a dbali na dodržování pravidel hry. Všem zúčastněným děkujeme, že přišli, a pokud nám zachovají hráči svou přízeň, potkáme se příště na tanečním sále, kam se vás vejde ještě více!!!
Na měsíc únor natrénujte hru UNO a sejdeme se 7.2. v 16 hodin opět v knihovně nebo na tanečním sále.

Knihovna Horní Slavkov