Nejprve jsme se šli podívat na velín, kde p. Pavel Majer žáky seznámil s úpravou pitné vody. Po zhlédnutí krátkého videa jsme se všichni společně vypravili za panem hrázným Martinem Uhlíkem k vodní nádrži.

Žáci se od pana hrázného dozvěděli spousty zajímavých informací o vodní nádrži a poté se odvážlivci opět pustili po 150 točitých schodech na povrch přehrady za doprovodu p. uč. Sitařové. Odměnou za tento výkon jim byl nádherný pohled z vodní hladiny na okolní přírodu a nádrž jako celek. A já všem odvážlivcům gratuluji.

Poté jsme se vydali do podzemí nádrže, kde žáci možnost vidět krom jiného i seismograf. Pro vystoupení na břeh nádrže jsme všichni museli vyšlápnou dalších 200 schodů. A protože nám tentokrát počasí přálo, mohli jsme se v klidu pokochat krásnou přírodou obklopující vodní nádrž Horka

Dagmar Slámová