„Fotbalový klub Baník Sokolov uzavřel partnerství s Mateřskou školou Pionýrů, o jehož vzniku jsme jednali během posledního půl roku. Velmi vstřícné bylo jednání s paní ředitelkou MŠ Bc. Romanou Veselkovou, která ostatně s touto myšlenkou přišla jako první, což nám umožnilo partnerství doladit velmi rychle a ke spokojenosti obou stran. Vznikl tak unikátní projekt, který mimo jiné umožní například rodičům umístit pohybově aktivní děti do školky s rozšířenými sportovními aktivitami,“ nastínil vznik spolupráce vedoucí trenér přípravkových kategorií Baníku Tomáš Hájek.
Baník tak doplnil chybějící článek řetězce, kdy kromě žákovských a dorosteneckých kategorií, které již dlouhodobě úspěšně spolupracují se Základní školou Pionýrů a ISŠTE Sokolov, získali i přípravkové kategorie partnera ve školním systému.
Smlouvu o vzájemné spolupráci podepsali na půdě FK Baník Sokolov za Mateřskou školu Pionýrů ředitelka školy Bc. Romana Veselková a za FK Baník Sokolov výkonný ředitel klubu Mgr. Tomáš Provazník, dále byli přítomni šéftrenér mládeže Vít Vrtělka a vedoucí trenér přípravkových kategorií Tomáš Hájek.
Ředitelka MŠ Pionýrů Bc. Romana Veselková spolupráci s FK Baník Sokolov vítá: „Naše mateřská škola podporuje pohybové aktivity dětí. Díky spolupráci s FK Baník Sokolov se otevírá novým možnostem. Důvodem ke společnému vytvoření nového projektu bylo vědomí, že současný životní styl nepodporuje dostatek zdraví prospěšného pohybu. Při pohybových aktivitách dochází u dětí k vytvoření zdravých životních návyků a postojů, ke správnému držení těla. Pohyb podporuje rozvoj synapsí v mozku a preventivně působí proti vzniku budoucích civilizačních onemocnění. Společně budeme usilovat o všestranný pohybový rozvoj s přihlédnutím k individuálním a věkovým zvláštnostem dětí.“
Také šéftrenér baníkovské mládeže Vít Vrtělka vidí v nastavené spolupráci zajímavé možnosti do budoucna: „Jsme rádi, že se nám podařilo spolupráci s MŠ Pionýrů navázat. Cílem této spolupráce je poskytnout dětem možnost pohybových aktivit nad rámec jejich hodin v MŠ. To vše pod vedením licencovaných mládežnických trenérů našeho klubu. Nebude se však jednat o specializované fotbalové tréninky, ale o všeobecný rozvoj pohybových dovedností, který je pro děti školkového věku důležitý. Dalším z cílů je přivést pohybově nadané děti ke sportu, v našem případě k fotbalu. Věřím, že se spolupráci podaří naplno rozvinout tak, aby byla prospěšná pro obě strany, a zejména pro děti samotné.“
Spolupráce by měla mít, mimo sportovní, i širší rozměr po společenské stránce, klub se školou se budou vzájemně prezentovat, vystupovat společně při vybraných akcích obou subjektů atd.

MŠ Pionýrů, Sokolov