Kostel svatého Jakuba Většího je římskokatolický děkanský kostel v Sokolově. Od roku 1963 je chráněn jako kulturní památka České republiky.

V těsné blízkosti kostela stojí další kulturní památky. Před kostelem na Starém náměstí je to Jubilejní kašna tzv. Schramova kašna z roku 1898, za kostelem na Růžovém náměstí socha svatého Jana Nepomuckého s anděly. 

Kostel je raně barokní jednolodní obdélná orientovaná stavba s užším presbytářem s půlkruhovým závěrem. K bokům presbytáře přiléhají symetricky dva pravoúhlé patrové rizality, čímž vnější půdorys kostela získal tvar protáhlého latinského kříže. Obě tyto přístavby se od sebe lišily nejen funkcí, ale rovněž uspořádáním.

V severní přístavbě je umístěna sakristie, jež má v patře klenutou komoru. Jižní přístavba obsahuje v patře reprezentativní oratoř, přístupnou velkolepým schodištěm. Hranolová věž na západní straně kostela, od čtvrtého patra osmiúhelníková, je celým objemem předsazená. Je zakončena dvojitou cibulovou bání, vrchní kupole je nasazena na výraznou lucernu. Vnější vzhled kostela je velmi střídmý.

Fasády jsou rytmizovány lizénovými rámy a vysokými obloukovými okny s vitrážemi. Na severní a jižní stěně se nacházejí portály s frontony. Loď je v interiéru zastropena falešnou dřevěnou klenbou, nesenou ramenáty, omítanou na rákosovou rohož. Presbytář se závěrem je zaklenut křížovou klenbou s pásem a lunetovým závěrem, jeho stěny jsou na jižní straně prolomeny dvěma oblouky oratoře, výrazně členěnými plastickou bosáží. Triumfální oblouk je půlkruhový, stěny lodi jsou členěny plochými pilastry mezi okny. V západní části lodi se nachází varhanní kruchta na pilířích, jež je podklenuta křížovými klenbami a pásy. Dříve měl kostel ještě druhou, horní dřevěnou kruchtu.

Příspěvek zaslal Jiří Strouhal. Velice mu děkujeme.