Leží v západní částí města. Jméno se měnilo vždy podle politického systému. A tak se náměstí jmenovalo i Kirchenplatz, Marktplazt, Ringplatz, anebo i náměstí T. G. Masaryka.

Příspěvek zaslala Mária Cibová. Velice jí děkujeme.