Jako památka byly vyhlášené už v roce v roce 1933. Důvodem ochrany jsou geomorfologicky ojedinělé žulové skalní tvary na levém břehu Ohře s fragmenty reliktních borů a s výskytem vzácných či ohrožených druhů rostlin a živočichů. Území národní přírodní památky je součástí Evropsky významné lokality Kaňon Ohře zahrnuté do soustavy Natura 2000. 

Jednotlivé skalní věže a bloky se nazývají Kapucín, Ministranti, Nevěsta s Ženichem, Páter, Svědkové, Muzikanti, Tchán, Tchyně a Zámek. Na pravém břehu, asi 750 metrů proti proudu se nachází žulová izolovaná skalní věž Samotář. A proč mají tyto skály tak zvláštní jména? Vychází totiž z pověsti, která o tomto místě koluje už stovky let.

Podle psychotroniků se jedná o jedno z nejsilnějších geomantických míst v Karlovarském kraji. Ze skal, navzdory své pověsti, srší pozitivní energie, která turisty a poutníky nabíjí optimismem a dobrou náladou.

Příspěvek zaslala Mária Cibová. Velice jí děkujeme.