Patnácti příslušníkům a občanským zaměstnancům byly uděleny  medaile a plakety jako důstojné ohodnocení příkladného plnění pracovních či služebních úkolů při naplňování účelu výkonu trestu ve spojení s dobou trvání pracovního nebo služebního poměru a dlouholetou činnost ve prospěch VS ČR.

Tradice oslav Dne českého vězeňství započala v roce 2012. Rok nato převzala Vězeňská služba ČR Čestný prapor, který je znamením prestiže instituce zajišťující bezpečnost celé společnosti a kvalifikovanou péči o osoby ve výkonu trestu odnětí svobody.

Pro stanovení data Dne českého vězeňství se ukázala jako nejvhodnější významná událost, spojená s utvářením vězeňského personálu po vzniku Československé republiky, a to 14. prosinec 1918, kdy vydal první československý ministr spravedlnosti František Soukup nařízení o služebním slibu pro nově nastupující dozorce a dozorkyně vězňů. Do této doby skládali dozorci přísahu, která je v první řadě zavazovala k zachování věrnosti rakouskému císaři Františku Josefu I. V tomto slibu se českoslovenští dozorci nově zavazovali k věrnosti republice a jeho obsah je srovnatelný se současnými požadavky na profesní etiku vězeňského personálu.

Ředitel věznice poděkoval všem za každodenní nelehkou práci a do dalšího roku popřál všem především stálé zdraví a hodně úspěchů v pracovní i osobním životě.

Symbolickou minutou ticha byli uctěni také  příslušníci VS ČR, kteří se stali obětí střelce dne 10. prosince ve FN Ostrava.

Petra Bělíková, mluvčí Věznice Kynšperk nad Ohří