Přikládáme pár snímků z natáčení Našeho venkova a Krásných živých památek. A odkazy na sledování:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097944695-nas-venkov/420235100041002-don-quijote-z-hartenbergu/?fbclid=IwAR2T8SsQxa_nPPVpC7Ln6_ttqU-8lJw5buXkOpem_n193q9UW6redcTECM4

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ceskatelevize.cz%2Fporady%2F1097944695-nas-venkov%2F420235100041002-don-quijote-z-hartenbergu%2F%3Ffbclid%3DIwAR3WtsoLbvzYigs4A-OSR_N9Dg9VosTcng3G7CxL9qxV07zwznE5LJXvm5U&h=AT1xzYP76VlXHch5buLxe7O6Ag0RzWeJusgBcwfZHohRSkd3XzuaWqnDn4m9YgNIOdzdCeNgTQa0mYdKrz_p1r8sYGTr_Xl8ezU1osgwStM5HoPNZtyW7vdhJ1BamfQtunRJsLzo7Iven5wX