Slavnostní předávání pamětních listů se konalo v prostorech Zanderova sálu v Císařských lázních. „Vážím si každého, kdo se věnuje výchově a vzdělávání dětí ve kterékoliv věkové kategorii. Doba se velmi rychle mění a spolu s tímto faktem je také nepochybně náročnější práce pedagogů. Mění se přístup k výchově i vzdělávání a jsou to právě oni, kdo se s vysokým nasazením snaží tyto změny promítat do své práce. Jsem proto rád, že mohu předat ocenění vybraných pedagogům a ředitelům a projevit tak svou hlubokou úctu k této profesi,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. Ceny hejtmana a pamětní listy převzalo z rukou hejtmana Petra Kulhánka a radního pro oblast vzdělávání, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Jindřicha Čermáka 12 učitelů, 2 vychovatelky a 7 ředitelů. Jeden z pamětních listů byl předán in memoriam.

Přehled oceněných pedagogů

Cena hejtmana Karlovarského kraje za vynikající a záslužnou práci v oblasti školství
Gerta Míková – bývalá ředitelka, Základní škola Loket
Karel Bernard – bývalý ředitel, Základní škola Horní Slavkov, Nádražní

Pamětní list za vynikající a záslužnou práci v oblasti školství
Ladislav Jíša – učitel, Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně
Marie Rezková – učitelka, Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary
Jan Kadlec – učitel, Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum
Věra Šťastná – vychovatelka, Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov
Miriana Matyášová – vychovatelka – Dětský domov Mariánské Lázně a Aš
Luboš Ehlich – učitel, Střední odborná škola stavební Karlovy Vary
Ivan Váňa – učitel, Gymnázium Ostrov
Miroslav Křivánek – učitel, Integrovaná střední škola Cheb
Vladimíra Příhodová – ředitelka, Středisko praktického vyučování Grandhotel Pupp
Zita Nosková – učitelka, Střední živnostenská škola Sokolov
Petr Čavojský – ředitel, Dětský domov Cheb a Horní Slavkov
Jitka Řehořková – ředitelka, 5. základní škola, Matěje Kopeckého, Cheb
Libuše Jíšová – učitelka, Základní škola Vítězství Mariánské Lázně
Karla Andreánska – učitelka, Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří 
Jana Zimmelová – učitelka, 2. mateřská škola, Krušnohorská, Karlovy Vary
Iva Ondrejková – ředitelka, Dům dětí a mládeže Sokolov
Marta Giorguitti – učitelka, Základní škola Bochov
Zdeněk Pečenka – ředitel, Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice
Hana Vojtěchová – učitelka, Základní škola Kraslice, Dukelská – in memoriam

„Dnešní předávání ocenění je oslavou učitelské profese. Ceny převzali ti, kteří se tomuto poslání věnují mnohdy i po celou dobu svého profesního života. Já bych všem ještě aktivním pedagogům přál, aby je práce s dětmi nadále bavila a naplňoval a těm, kteří již své pedagogické snahy pověsili na pomyslný hřebík, aby si zaslouženého odpočinku užívali naplno,“ doplnil radní Jindřich Čermák.

Medailony oceněných pedagogů z okresu Sokolov

Cena hejtmana Karlovarského kraje za vynikající a záslužnou práci v oblasti školství

Mgr. Gerta Míková, bývalá ředitelka Základní školy Loket.
Gerta Míková učila na základní škole v Lokti od roku 1991 český jazyk, německý jazyk a dějepis. Působila také jako výchovná poradkyně, zástupce ředitele a posledních 16 let před odchodem do důchodu byla ředitelkou této školy. Její zásluhou došlo k rekonstrukci prostorového uspořádání školy, k vybavení školy moderní technikou a rovněž se zasadila o zavádění moderních trendů do výuky. Její práci oceňují zpětně žáci i jejich rodiče. Vedle práce pro školu se paní Míková věnovala i práci pro město Loket, kde vykonávala funkci zastupitele i městské radní.

Mgr. Karel Bernard, bývalý ředitel Základní školy Horní Slavkov, Nádražní
Karel Bernard zahájil své působení v Horním Slavkově v roce 1977. Od učitele prvního a druhého stupně, třídního učitele a zástupce ředitele se v roce 1990 propracoval na pozici ředitele školy, kterou vykonával nepřetržitě 33 let. Pan Bernard vyučoval matematiku, kde se mu díky jeho přístupu dařilo zbavovat žáky strachu z tohoto méně oblíbeného předmětu. Krizové momenty řešil vždy s rozvahou, pozitivně a spravedlivě. Vedle školy je pan Bernard velkým příznivcem sportu, kterému se věnuje dosud a o Vánocích pořádá v prostorách školy tradiční turnaj v sálové kopané, jenž nese jeho jméno – Bernard Cup. V historii školy, města a žáků, které učil, zanechal pan Bernard nesmazatelnou stopu.

Pamětní list hejtmana Karlovarského kraje za vynikající a záslužnou práci v oblasti školství

Ing. Petr Čavojský, ředitel Dětského domova Cheb a Horní Slavkov
Petr Čavojský vykonává funkci ředitele již 20 let. Nejdříve jako ředitel odborného učiliště v Horním Slavkově a od roku 2018 působí v dětském domově. Pod jeho vedením proběhla řada rekonstrukčních prací a probíhá postupná obnova vybavení, které využívají rodinné skupiny. Svoji práci vykonává zodpovědně, pečlivě a spravedlivě. Zdobí jej přiměřená dávka černého humoru, kterým odlehčuje porady ředitelů školských zařízení. Vedle své práce již mnoho let vede místní skupinu Mensy ČR, v rámci které organizuje každý rok Logickou olympiádu pro žáky mateřských, základních a středních škol z Karlovarského kraje.

Mgr. Jan Kadlec, učitel Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra
Jan Kadlec působí ve školství od roku 1979, kdy absolvoval Pedagogickou fakultu v Plzni. Po krátkém působení na základní škole v Chlumčanech se v roce 1980 přestěhoval do Sokolova, kde zpočátku učil matematiku a fyziku na I. základní škole a následně přešel na II. základní školu, kde působil 30 let na pozici ředitele. Od roku 2019 vzdělává žáky na gymnáziu. Pan Kadlec se vyznačuje laskavostí, důsledným propojováním teorie a praxe a rovněž nezaměnitelným smyslem pro humor. Vedle školy si ve volném čase rád zasportuje a věnuje zahradničení.

Ing. Zita Nosková, učitelka Střední školy živnostenské Sokolov
Zita Nosková působí ve škole již 33 let jako učitelka chemie, ekologie a zdravovědy. V rámci své práce se věnuje ochraně životního prostředí a environmentálnímu vzdělávání. Působila i jako metodička pro ostatní učitele v rámci Pedagogického centra Karlovy Vary. Jako členka Klubu ekologické výchovy přivedla školu k zisku titulu Škola udržitelného rozvoje. Pro žáky připravuje tematické projektové dny, jako například Den země, Den životního prostředí a další, a to hlavně s cílem zvýšit jejich povědomí o ochraně přírody. Paní Nosková se rovněž podílí na přípravě výstav se zaměřením na ekologii a životní prostředí a aktivně spolupracuje s plzeňskou zoologickou zahradou a dalšími organizacemi v oblasti ochrany přírody a krajiny.

Iva Ondrejková – ředitelka Domu dětí a mládeže v Sokolově
Iva Ondrejková je již dvacet let ředitelkou domu dětí a mládeže. Vždy aktivně sledovala nové trendy v zájmovém vzdělávání a zaváděla je do praxe. V sokolovském DDM se tak z malých dětí stávají kuchaři, chovatelé plazů a ptactva, výtvarníci, sportovci, hasiči či programátoři. Děti řadí paní ředitelka vždy na první místo. Díky tomu se tak za pořádanými kroužky a tábory sjíždějí zájemci z širokého okolí Sokolova.

Mgr. Zdeněk Pečenka, ředitel Střední školy, základní školy a mateřské školy Kraslice
Zdeněk Pečenka působí ve školství od roku 1984, kdy nastoupil na pracovní místo učitele matematiky a technických prací v Rotavě. V roce 1988 pak přestoupil jako mistr odborného výcviku a učitel odborných strojních předmětů na Střední odborné učiliště v Sokolově. Po krátkém působení na střední průmyslové škole chemické v Sokolově byl v roce 1994 jmenován do funkce ředitele 1. základní školy v Kraslicích, kde působí dodnes. Celý svůj profesní život pracuje s dětmi. Mezi jeho největší osobní přednosti patří poctivost, svědomitost, houževnatost, vstřícnost a spravedlnost. Je respektovaným pedagogem i ředitelem a díky svému přístupu byl oblíben jak mezi žáky a rodiči, tak i mezi svými kolegy.

Mgr. Hana Vojtěchová, in memoriam, učitelka Základní školy Kraslice, Dukelská
Hana Vojtěchová zahájila své působení ve školství v 60. letech minulého století, a to v obci Stříbrná, ze které následně přešla do kraslické základní školy v Dukelské ulici, kde působila bezmála 50 let. Mnoho žáků si ji v Kraslicích pamatuje pro její poutavé vyprávění v hodinách dějepisu a velice lidský přístup v hodinách českého jazyka. Mezi jejími posledními žáky byla nezřídka vnoučata některých z jejich prvních žáků. I po ukončení aktivní kariéry zůstávala se školou v kontaktu a účastnila se různých akcí školy.

Jitka Čmoková, Krajský úřad Karlovarského kraje