Od roku 1963 je chráněn jako kulturní památka České republiky. Na místě současného kostela stával středověký kostelík, o němž existuje nepřímá zmínka z roku 1290. Jeho podoba ovšem není známá, předpokládá se však svatostánek výrazně skromnějších rozměrů. Kostel je raně barokní jednolodní obdélná orientovaná stavba s užším presbytářem s půlkruhovým závěrem. K bokům presbytáře přiléhají symetricky dva pravoúhlé patrové rizality, čímž vnější půdorys kostela získal tvar protáhlého latinského kříže.Obě tyto přístavby se od sebe lišily nejen funkcí, ale rovněž uspořádáním. V severní přístavbě je umístěna sakristie, jež má v patře klenutou komoru. Jižní přístavba obsahuje v patře reprezentativní oratoř, přístupnou velkolepým schodištěm. Hranolová věž na západní straně kostela, od čtvrtého patra osmiúhelníková, je celým objemem předsazená. Je zakončena dvojitou cibulovou bání, vrchní kupole je nasazena na výraznou lucernu. Vnější vzhled kostela je velmi střídmý.

Mária Cibová