V těsné blízkosti kostela stojí socha svatého Floriána, prohlášená kulturní památkou roku 1991. Ta však stála původně v místní části Davidov. Socha je dílem loketského sochaře Johanna Wildta. Roku 1850 se stala Svatava samostatnou obcí a roku 1903 byla povýšena na městys. Kostel tu však chyběl. Na stavbě kostela měla zájem celá obec, a tak byl roku 1908 založen spolek pro výstavbu kostela. Nedostatek peněz a poté první světová válka však posunuly počátek výstavby. Pozemek pro stavbu byl zakoupen až 23. května 1923 a základní kámen byl položen 5. srpna 1923. K vysvěcení kostela došlo 26. října 1924. Světitelem byl pomocný biskup pražský Georg Glosauer. Patrová budova fary na jihozápadní straně kostela byla postavena o dva roky později. V kostele se spojuje gotická a secesní tematika.
Obec Svatava