Nechyběla ani kobyla, která ukrývala čerstvé miminko. Masky se občerstvily u altánu na návsi obce koblihami a preclíky a vyrazily na průvod vesnicí. Protože datum Velikonoc není stálé, mění se také datum masopustní neděle. Ta může připadnout na některý ze dnů v období od 1. února do 7. března. Lidé věřili, že budou-li o masopustu tancovat přes půlnoc, objeví se ďábel v podobě cizince v zeleném kabátě. Proto končila masopustní zábava vždy přesně úderem půlnoci. Tehdy zatroubil ponocný na roh a rychtář oznámil, že začíná Popeleční středa a s ní předvelikonoční půst, který trval dlouhých 40 dnů.