Létalo se v kategorii, která je pro Čechy nová, a to kategorii F3RES. Celkem jsme na soutěži přivítali 25 soutěžících. Je vidět, že kategorie si získala velkou oblibu.

Poděkování patří LMK Lomnice za poskytnutí plochy, Jaroslavu Schovánkovi za multimediální zabezpečení celé akce a Pavlovi Růžičkovi ze Sokolova za krásné pohárky pro vítěze. Speciální dík pak patří paní Jirkové a dvěma členům z dětské sekce, a to Františkovi Jirků a Lukášovi Kliků za neúnavné natahování a rovnání gumicuků.

Jako předseda klubu bych tímto chtěl poděkovat všem svým členům za tuto dokonale připravenou akci a za jejich obětavost a práci, kterou odvedli, je mi ctí být předsedou takové party lidí. Moc Vám všem, přátelé, děkuji. Za rok se budeme těšit znovu.

Za MK Sokolov předseda Zdeněk Kropáček a Michal Plecho