Projekt „Bezpečná škola – prevence především“ běží v našem regionu již od roku 2017. Karlovarský kraj na jeho realizaci spolupracuje s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Karlovarského kraje, Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje a Asociací bezpečná škola. Za dobu jeho trvání byly proškoleny desítky zaměstnanců z více než deseti vybraných středních škol. „V samotném projektu cílíme na emoční stránku jednotlivých účastníků tak, aby si uvědomili možná úskalí, se kterými se budou muset v případě vzniku mimořádné události vypořádat. Jde nám hlavně o to, aby se naučili, jak správně zvládnout neobvyklou situaci,“ uvedla Šárka Benešová, vedoucí oddělení bezpečnosti a prevence Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Nácvik, který se uskutečnil na Gymnáziu Sokolov, byl rozložen do dvou bloků. V dopolední části policisté přiblížili pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům školy problematiku ozbrojených střelců, vysvětlili jim, čím je jejich útok specifický a také, jak se zachovat během útoku a poté, kdy na místo dorazí bezpečnostní složky. Program dopoledního bloku byl věnován i poskytnutí první pomoci při násilných traumatech a nechyběl ani praktický nácvik. V odpolední části si pak účastníci prověřili teoretické znalosti, jež získali z dopoledního bloku, a absolvovali nácvik konkrétních modelových situací, které mohou nastat v případě přítomnosti ozbrojeného útočníka. O tom, jak samotné cvičení probíhalo, byla natočena krátká reportáž.

Veronika Svobodová