Diskuze byla věnována řadě témat, která jsou pro seniory stěžejní. Zástupci spolků měli příležitost sdílet své nápady a připomínky, a to zejména ohledně fungování seniorských klubů a navrhovaných akcí. Jednalo se také o další pomoci ze strany města, která zahrnuje materiální zázemí, finanční příspěvky či jiné formy podpory.

Místostarostka Oulehlová zdůraznila význam spolupráce mezi městem a seniorskou komunitou: „Je nezbytné, abychom byli v pravidelném kontaktu a abychom společně hledali cesty, jak podpořit naše seniory a zlepšit kvalitu jejich každodenního života.“

Město Sokolov