O energetice v ekonomických, ekologických, sociálních a geopolitických souvislostech jim přednášel Ing. Petr Vácha z Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy. V komplexním a srozumitelném výkladu, který se týkal celosvětové situace i České republiky, mimo jiné představil možnosti konvenčních a obnovitelných energetických zdrojů, klady a zápory jejich využití, otázku spotřeby a úspor energie a dosud nevyřešený problém jejího skladování.
Diskutovalo se také o možnostech úspor elektřiny nebo o tom, co nedostatek zdrojů a rostoucí spotřeba energie znamená pro budoucnost lidstva. Studenti zároveň využili možnost otevřené diskuze s odborníkem.
Osvětové besedy „Energie – budoucnost lidstva“ tento rok slaví již 20 let své existence. Hlavním cílem projektu, který byl v roce 2015 vyhodnocen Mezinárodní agenturou pro atomovou energii jako příklad dobré praxe a doporučen k následování ve všech členských zemích, je kromě prohlubování informovanosti mládeže o všech aspektech energetiky také motivace ke studiu technických oborů.
Vyučující nejvíc oceňují tematicky široký obsah besed, objektivitu a otevřenost lektorů. V anonymním průzkumu, který se uskutečnil v několika desítkách škol v celé ČR, dali všichni dotázání učitelé a učitelky nejvyšší možnou známku vyváženosti výkladu, besedy podle nich mají také velký vliv na zvyšování zájmu mládeže o studium technických a přírodovědných oborů.
Besedy je možno zdarma objednat na mailové adrese info@hejlservis.cz