Žákovský parlament pod vedením paní učitelky B. Bůžkové vyhlásil den 30. 1. 2020 jako „Den společenský“. Žáci prvního a druhého stupně přišli slavnostně ustrojeni, což se zvláště dnešního dne, kdy se vydávalo pololetní vysvědčení, velice hodilo. Nejlépe slavnostně oblečené děti ve třídě byly odměněny sladkou odměnou.

Mgr. Bohumila Bůžková