K ještě pevnějšímu upevňování přátelských vztahů došlo při našich pravidelných výšlapech do přírody a za poznáním našeho kraje. Již od letošního února podnikáme společné „výšlapy“např. do Královského Poříčí, Kostelní Břízy, Chlumu Sv. Maří, Františkových Lázní. Náš poslední výlet byl do Lubů u Chebu, kde jsme se podívaly na výrobu hudebních nástrojů do Strunalu a Muzea hudebních nástrojů. Protože máme dobrý kolektiv, plánování bylo společné. Jedna vymyslela a ostatní se podílely na organizaci. Některá zajistila odjezdy a příjezdy vlaku, jiná se spojila s továrnou na výrobu strunných nástrojů a s Muzeem hudebních nástrojů. Neopomnělo se ani na zajištění oběda v místní restauraci. Však senioři nesmí strádat a mají mít správnou životosprávu.

Na nádraží se nás sešlo 25 seniorek. Hurá! Vyrážíme do světa. Všechny se těšíme. Nasedáme po 9. hodině do vlaku. V Tršnicích přesedáme na autobus, je výluka. Ale nám změna nevadí, naopak. Čekání si zpříjemníme společným popovídáním. Cítíme se jako za mlada, smějeme se a dobíráme se navzájem. Sluníčková nálada se u nás nezapře.
V Lubech snadno najdeme továrnu „Strunal“. Proč? Máme vytištěný plánek z počítače. Jsme moderní babičky, které to umí nejen s jehlicemi.Továrna je posmutnělá, dopadl na ni též pokoronavirový čas. Po chvíli jde vše stranou a my pozorně sledujeme poutavý, odborný výklad určený pro laiky. Zase máme nové poznatky. Oči těkají po hudebních skvostech a v duchu si říkáme „… jaká škoda“, že výroba není jako před lety.

Fotily jsme, vyptávaly jsme se. A ještě zastávka v Muzeu hudebních nástrojů, nahlédnutí do kostela sv. Ondřeje, výborný oběd v restauraci U Kostela a jede se domů.

Ve vlaku jsme se hodně nasmály, když jedna z nás dala panu průvodčímu s legitimací ZTP účtenku z řeznictví. „Aha, tak vy jedete s vepřovou krkovičkou?“ S humorem jde vše lépe.

Ať nám společný humor vydrží co nejdéle a továrně Strunal přejeme, ať krizovou dobu překonají a nadále mohou vyrábět naše české hudební nástroje. Ty byly vždy jejich chloubou.

Těšíme se na další společné „výšlapy“, které již plánujeme.

Za Klub seniorů J. z Poděbrad Hermína Opltová a Alena Veithová