Beseda proběhla na vánoční téma, se vzpomínkami na slavná díla dětského filmu a televizních seriálů, kterými byli například Pan Tau, Chobotničky z II. patra, Lucie, postrach ulice, Návštěvníci a mnoho dalších. Některé z nich určitě uvidíme také v letošním vánočním čase. Příjemné povídání doprovodila na saxofon Květa Teturová vybranými melodiemi právě z filmů Oty Hofmana. V odpoledních hodinách oba protagonisté navštívili Městskou knihovnu v Novém Sedle, kterou si po přivítání starostkou města Věrou Baumanovou se zájmem prohlédli. Ondřej Slanina předal vedoucí knihovny Michaele Sienkové s věnováním svou novou knihu „Slavná světová filmová klasika“. Potom oba hosté připojili své věnování a podpis do autorského díla Ondřeje Slaniny „Poutník světem fantazie“, která mapuje celé rozsáhlé dílo spisovatele a scenáristy Oty Hofmana, jehož knihy, filmy a TV seriály byly přeloženy do 17 světových jazyků. Uvedené dílo bylo vydáno k devadesátému výročí jeho narození a padesátému výročí „Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana“, který se tradičně odehrává v našem Karlovarském kraji ve městě Ostrov, jejž také oba hosté v předvečer obou besed navštívili.

Karel Tetur