Městská knihovna v Chodově pro své návštěvníky přichystala ve spolupráci s Charitou ČR přednášku dvou významných odborníků na téma, které hýbe celým současným světem. O migraci totiž přijela pohovořit novinářka Markéta Kutilová, kterou můžete znát díky televizním reportážím ze Sýrie, Libye a dalších krizových oblastí. Ty jsou pro mnohé uprchlíky i migranty výchozími zeměmi, odkud se vydávají na často nesmírně nebezpečnou a celé rodiny finančně ruinující cestu do vysněné Evropy. Ještě než ale došlo na samotnou přednášku, dostalo se posluchačům zevrubného vysvětlení pojmů, kdo je uprchlík a kdo migrant, neboť laická veřejnost je tímto často uváděla v omyl i veřejnými sdělovacími prostředky. Následné názorové třenice ve společnosti, které eskalují mnohdy až v nenávistné reakce k porozumění celkové situace, rozhodně nenahrávají.
Kutilová popisovala nejen nejčastější trasy běženců do cílových destinací na západě Evropy, ale i důvody, které je motivují pro podstoupení strastiplných cest přes nebezpečná území. Vysvětlovala mimo jiné, jak se kvůli migrační krizi markantně zvýšil obchod s lidmi, jak probíhá a že se podle některých odborníků vyšplhal výnosností i před obchod se zbraněmi nebo drogami. Vlastní zkušenosti novinářky dokreslily obraz naplněný obyčejnou snahou všech lidí bez rozdílu, zajistit lepší budoucnost svým blízkým v rodné zemi i za cenu velkého osobního strádání mimo domov.  
Druhým odborníkem, který navštívil knihovnu, byl politolog a odborník na rozvojovou problematiku pan Radovan Dluhý-Smith. Zasadil Markétinu přednášku do historického kontextu v celosvětovém měřítku a návštěvníkům se tím otevřel další pohled na to, proč lidé opouštějí své domovy. V současnosti se totiž za ozbrojenými konflikty mezi jednotlivými etniky či národy skrývají zájmy třetích stran. Často jde o nerostné bohatství, zdroje surovin nebo strategickou polohu některých území, které ovlivňují životy právě těch nejchudších obyvatel. Lidská práva nebo politické zřízení jsou obvykle něco, co je pro významné hráče na politické mapě světa až to nejposlednější.
Oba přednášející přinesli návštěvníkům knihovny nejen zajímavé informace a osobní zkušenosti o problematice migrace, které se v mainstreamových médiích jen tak nedozvíme, ale i poselství o lidské solidaritě a občanském postoji každého z nás. Děkujeme oběma odborníkům za precizní vhled do tématu a už nyní se těšíme, čím nás obohatí další hosté knihovny, ať už půjde o další přednášku z cyklu Science Café ve středu 16. října nebo populární cestovatelské okénko. S knihovnou v Chodově se podíváme 9. října na chladný sever s paní Helinsky, která povypráví o životě ve Švédsku.

Lenka Stryalová