Návrh architektonické podoby mostu se třemi oblouky je dílem českého architekta Adolfa Benše. Železobetonový obloukový most o třech polích je 116 metrů dlouhý a jeho hlavní oblouk s elipsovitou klenbou má rozpětí 74,6 metru. Mostní konstrukci tvoří dva pásy vetknutých betonových oblouků, které nesou mostovku pomocí svislých stojek. Foto: Mária Cibová