Areál proboštství svaté Maří Magdaleny s kostelem byl vystaven v letech 1687–1728. Původním projektantem byl pravděpodobně J. B. Mathey, potom zde působil další významný barokní stavitel K. Dienzenhofer a stavbu dokončil Dientzenhoferův polír W. Braunbock.

Uzavřený komplex budov má celkem pravidelné členění. Jádrem je orientovaný podélný kostel. Věže kostela v jeho západním průčelí byly vystavěny v letech 1687–1691, prostor kostela 1692–1702. Do kostela je při hlavním západním průčelí kostela vestavěna či kostelem obestavěna oválná Milostná kaple z let 1691–1692. Kolem kostela (kromě západního průčelí, které vyčnívá) obíhá v půdoryse obdélný ambit s koutovými kaplemi v nárožích a dalšími dvěma podobnými kaplemi v ose obou delších stran ambitu, vybudovaný v letech 1705–1722 a 1725–1728.

Na severní straně se na ambit napojuje v podstatě stejně široká budova proboštství, trojkřídlá, s dalším dvorem uvnitř, z let 1723–1728. Hlavní západní průčelí komplexu rozšiřuje jižním směrem ještě poměrně krátká jednopatrová jednokřídlá barokní budova. Na východní straně je přistavěna terasa se schodištěm, které vyrovnává rozdíly v klesajícím terénu a jíž se vstupovalo z ambitu na hřbitov. V celém areálu lze nalézt na původních místech množství architektonických a umělecko-řemeslných prvků.

Legenda vypráví, že za dávných dob jednoho letního dne usnul ve stínu ořeší na svahu Chlumského kopce unavený řeznický tovaryš. Když se probudil, spatřil uprostřed lískového keře sošku Panny Marie s dítětem a vzal si ji sebou domů. Když se chtěl druhého dne na sošku podívat, nemohl ji nikde najít. Teprve po dlouhém hledání se tovaryš dostal k lískovému keři, kam se soška opět sama vrátila. Tovaryš chápal tuto událost jako boží znamení, sošku ponechal na místě a nechal nad ní zřídit dřevěnou stříšku, která ji měla chránit před nepřízní počasí. Brzy nato upadla soška v zapomenutí. Koncem 13. století ji pak objevil tovaryš bednářský, kterému se zjevila Panna Maria, když zabloudil v těchto končinách. Ukázala mu cestu domů, poté co slíbil, že se bude kát za své hříchy. Tentokrát nad soškou vznikla dřevěná kaple, ke které putovali věřící.

Příspěvek zaslala Marie Straková. Velice jí děkujeme.