Nejvyšší nadmořskou výškou v parku je vrchol Počáteckého vrchu, který má výšku 819 metrů. Nachází se přibližně 500 metrů od česko - německé státní hranice. Od státní hranice se území sklání k jihu a jihovýchodu. Geomorfologicky leží park v Jindřichovické vrchovině.

Lidstvo fascinovaly už od nepaměti. Řeč je o Svatošských skalách, o žulovém skalním městě, které se nachází nedaleko Karlových Varů, v katastru obce Hory.
Obdivujte unikátní Svatošské skály. Navštívil je i známý Goethe

Na severozápadě v okrese Cheb má park krátkou hranici s přírodním parkem Kamenné vrchy. K turistickým cílům patří v sokolovské části parku přírodní památka Vysoký kámen, kde je turistická vyhlídka ze skalního vrcholu, v chebské části parku zachovalá lidová architektura zemědělských usedlostí v Kopanině a Božetíně. Kromě běžných druhů savců a ptáků zde pravidelně zde hnízdí výr velký a holub hřivnáč. Zoologický průzkum zjistil výskyt čolka horského a vzácného čolka hranatého.

O Vysokém kameni vznikla řada pověstí, o zlém rytíři a jeho hradu, o skřítcích nebo o „bílé paní“ a velikém pokladu. Před staletími tu prý stával velký a pevný hrad, jehož krutý a nelítostný majitel zužoval své poddané. Jednou vstoupil do hradní brány starý, potulný zpěvák, aby panstvo pobavil. Rytíř na něj však poslal psy. Zraněný a ponížený pěvec pak toto nehostinné místo proklel a přivolal tím na zlého pána a jeho hrad zákazu. Země se otřásla a sídlo se propadlo do hlubin. Rytíř ani po smrti nenašel pokoje. Za temných nocí se prý z nitra skály ozývá hřmot, výskání a ržání koní. Zůstaly zde jen vysoké skalní sloupy dodnes připomínající skalní věže.

Zaslala Jaroslava Strádalová. Děkujeme.