Bor je město v Plzeňském kraji. Nachází se čtrnáct kilometrů jihovýchodně od Tachova. Zahrnuje 22 místních částí, 744 domů a má přibližně 4 500 obyvatel. Obec leží na dálnici D5 z Prahy do Norimberka. Poprvé je Bor písemně připomínán v roce 1263 (Hayda). Později bývá zmiňován jako Hayd (pod tímto názvem je uveden ještě na mapě stabilního katastru v roce 1838), pak Haid. Pod správou šlechty pánů ze Švamberka, Götzenu i Löwensteinů ve městě vzkvétala řemesla a obchod. Město se stalo centrem obchodu díky své poloze na rozhraní Čech a Německa na cestě založené Karlem IV., a těžilo ze sousedství velkého množství drobných sídel odkázaných na zemědělskou výrobu. Ve středověku se město rozvíjelo a na náměstí se konaly dobytčí trhy. Zámek Bor je hrad přestavěný na novogotický zámek ve stejnojmenném městě v okrese Tachov. Jeho podoba pochází z konce 19. století. V letech 1224–1247 se majitelem panství stal Ratmír ze Skviřína. První zmínka o hradu Bor založeném Ratmírem, purkrabím na Přimdě, a jeho synem Bohuslavem, je z roku 1263. Bohuslav se již v letech 1285–1291 psal „z Boru“. Mezi dalšími držiteli panství byli jeho syn Bušek z Boru, sudí Plzeňského kraje, který jako první používal predikát ze Švamberka poté, co se rodové sídlo přesunulo na nový hrad Švamberk. Páni ze Švamberka byli držiteli panství až do roku 1650.

Antonín Hušek