Rozhodně je zaujme zastávka č. 9 – Skleněná hora, kde jsou k vidění právě Rotavské varhany a zastávka č. 11 , kde na vrcholu Skalka ční Čedičový vějíř. Oba nevšední útvary nacházející se jen kousek od sebe jsou pozůstatkem sopečným činností. Zajímavostí je skutečnost, že Varhany jsou vlastně stěnou kamenolomu, který v této lokalitě vznikl koncem 18. století . Výstup na Skalku je zejména v zimě náročnější, ale odměnou jsou v mrazivé době krásné ledové krápníky visící ze skály. Ze samotné Skalky kdysi vedl nájezd skokanského můstku do údolí Novoveského potoka. Nemocnice stojící v dojezdu údajně bývala díky zlomeninám z řad odvážných skokanů za první republiky poměrně často využívána. Zatímco nájezd již není znát, kdysi nádherná budova nemocnice stále stojí.

V letních měsících je v průběhu procházky možno odpočinout na vyhlídkovém místě nad Rotavou, odkud se nabízí výhled do širokého okolí. Pohled spočine též na jednom z dalších zastávkových míst stezky, kostelu zasvěcenému sv. Petrovi a Pavlovi. Zvony v něm byly odlity v roce 1916 právě ve zdejších železárnách a dodnes je považováno za pietní vzpomínkové místo na bývalé obyvatele městečka.

Celá naučná stezka vznikla díky iniciativě Městský úřad Rotava v roce 2013. Každá z informačních cedulí byla pečlivě připravena a nabízí dostatečné množství informací, díky nimž si návštěvníci vytvoří dokonalou představu o místech, kudy prochází.

Příspěvek zaslala Monika Šavlová. Velice jí děkujeme.