Jako památka byly vyhlášené už v roce v roce 1933. Důvodem ochrany jsou geomorfologicky ojedinělé žulové skalní tvary na levém břehu Ohře s fragmenty reliktních borů a s výskytem vzácných či ohrožených druhů rostlin a živočichů. Území národní přírodní památky je součástí Evropsky významné lokality Kaňon Ohře zahrnuté do soustavy Natura 2000. Najdete je za obcí Doubí, kde se uprostřed obce nachází odbočka doprava. Po chvíli dojedete na malé parkoviště, kde můžete svůj vůz nechat. Dál pak půjdete zhruba 2 kilometry pěšky až ke sakalám. 

Jednotlivé skalní věže a bloky se nazývají Kapucín, Ministranti, Nevěsta s Ženichem, Páter, Svědkové, Muzikanti, Tchán, Tchyně a Zámek. Na pravém břehu, asi 750 metrů proti proudu se nachází žulová izolovaná skalní věž Samotář. A proč mají tyto skály tak zvláštní jména? Vychází totiž z pověsti, která o tomto místě koluje už stovky let.

Podle psychotroniků se jedná o jedno z nejsilnějších geomantických míst v Karlovarském kraji. Ze skal, navzdory své pověsti, srší pozitivní energie, která turisty a poutníky nabíjí optimismem a dobrou náladou.

Příspěvek zaslala Mária Cibová. Velice jí děkujeme.