Moc si vážíme spolupráce všech, kteří se podíleli na tomto projektu, a to jak zastupitelům města Kraslic, kteří schválili potřebné financování, dále pak velice děkujeme za provedení sjednaných služeb (zednické, truhlářské, vodoinstalatérské, elektrotechnické a IT).

V neposlední řadě rovněž patří poděkování samotným zaměstnancům (úředníkům) odboru dopravy, kteří se nad rámec svých pracovních povinností a pracovní doby významným způsobem podíleli na této akci.

Město Kraslice