Všechny děti úspěšně doběhly a za své výkony byly odměněny.

ZŠ Královské Poříčí