Zapálili svíčky pod fotkou pana prezidenta V. Havla a státní vlajkou. Přesně v 17 hodin a 11 minut se slavnostně rozezněl zvon z kostela Svatého Jakuba. Vzpomínalo se na setkání před rokem, kdy se sešla stovka sokolovských občanů, proběhla diskuse o demonstracích na Letné a připomněly se listopadové dny 1989 v Sokolově. Letos se hovořilo o aktuální situaci v naší republice, o pandemii a jejích důsledcích pro naše město. Senátor za Sokolovsko Miroslav Balatka informoval o situaci a jednáních v Senátu. Dále uvedl aktuální informace o povolebních vyjednáváních po krajských volbách. Živě se následně diskutovalo o možných variántách a o současném postoji ODS. Jako vzpomínka na revoluční dny roku 1989 zazněla na závěr z reproduktoru píseň Marty Kubišové „Modlitba pro Martu“. Letošní oslava svátku Demokracie a Svobody byla vzhledem k aktuální situaci komornější a klidnější. Děkujeme všem, kteří přišli oslavit Státní svátek, zapálit svíčku a diskutovali o současné situaci v našem městě a kraji. Dík patří také panu faráři Petru Bauchnerovi. Všem spoluobčanům Sokolova přejeme klidné a zdravé dny a vše nejlepší v roce 2021. Těšíme se opět na setkání za rok na Starém náměstí v Sokolově.

Radomír Voznica, Sokolov