Když první chodovský starosta Karl Fenkl v srpnu roku 1920 zemřel, na jeho pohřeb přišly tisíce obyvatel Chodova i širokého okolí. Společně s ním totiž odešla jedna velká a přelomová etapa chodovských dějin. Starosta Fenkl byl mužem 19. století, občanem staré rakouské monarchie a do moderní doby by se snad ani nehodil. Letos, sto let po jeho smrti, byly ostatky pana starosty a jeho rodiny do hrobky na městském hřbitově uloženy znovu. Dějinné zvraty během 20. století totiž od základů změnily nejen podobu města Chodova, ale i jeho obyvatelstvo a jeho paměť. Zmizely staré domy i celé části města, zapomnělo se na významné osobnosti a jejich hroby na hřbitově byly zničeny a zasypány odpadem.

Miloš Bělohlávek, městský historik Chodova,