Návštěvníky do kostelních lavic přilákal vydařený koncert Evy Mokré (viola) a Martina Hrušky (varhany).
Vystoupení, které zahájil starosta Chodova Patrik Pizinger a administrátor farnosti P. Romuald Štěpán Rob, provázela nezbytná opatření v podobě snížené kapacity míst, povinných roušek, dvoumetrových odstupů a dezinfekce rukou.
V podání obou umělců zazněla v kostele díla mimo jiné odJ. S. Bacha, G. P. Telemanna či G. F. Handela.

Eva Mokrá - Pochází z Chodova u Karlových Varů. Nejprve začala hrát v šesti letech na housle a později na violu. Její pedagogové byli Erika Hereitová (housle) a Jaroslav Kubricht (viola) na ZUŠ v Chodově. Získala několik ocenění v celostátních soutěžích. 
V roce 1994 začala studovat na konzervatoři v Teplicích hru na violu pod vedením prof. doc. Vadima N. Skibina. V rámci studia se účastnila celostátních soutěží konzervatoří a mezinárodní soutěže Beethovenův Hradec.
V letech 2012 - 2017 studovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, hru na violu u prof. Karla Doležala (předního českého violisty). Spolupracuje s předním českým cembalistou Martinem Hrochem. Je zvána na festivaly, např. Chebské varhanní léto aj. 
V současné době se věnuje pedagogické a koncertní činnosti.

Martin Hruška - Pochází ze Slovenska. V současné době studuje na konzervatoři v Teplicích obor varhany. Též působí jako stálý varhaník ve Staré Roli a v kostele sv. Máří Magdaleny v Karlových Varech. Pravidelně vystupuje na koncertech ve spolupráci s violistkou Evou Mokrou.

Martin Polák