Účelem akce s názvem Hledání velikonočních vajíček bylo přimět rodiče s dětmi k procházce do přírody za krásného, slunečného počasí, což se podařilo. Jak vše probíhalo? Děti byly s doprovodem vpuštěny na vyznačenou trať v dostatečných rozestupech, tak aby nedošlo ke shlukování.Velikonoční vejce byla prostě všude v trávě, na stromech, ve vzduchu i na zemi – měly tedy co hledat. Nejvíce si akci užili ti nejmenší. Akce se účastnil hojný počet rodičů s dětmi, z čehož jsme měli velkou radost. Odměnou mi byl dětský úsměv. Za dětmi a rodiči přihopkal velikonoční zajíček, který se s dětmi ochotně fotil. Vejce, kterých bylo celkem 120 kusů, věnovali jako sponzorský dar místní podnikatelé, manželský pár Hoai Pham Lee a Ngoc Tan. A právě jim směřuje obrovské poděkování za podporu této akce, která se pro velký zájem bude příští rok opakovat.

Anna Sándorová, pořadatelka této volnočasové aktivity