Karlovy Vary je krajské a statutární město v Karlovarském kraji. Žije zde přibližně 48 tisíc obyvatel. Je zde rozvinut mimo jiné sklářský a potravinářský průmysl. Jedná se o nejnavštěvovanější české lázeňské město. Nejvyšší koncentrace památek se nachází v lázeňském centru města, podél řeky Teplé. Velká část památek má specifický lázeňský charakter, jako například kolonády, budovy lázní nebo historické hotely. Nad lázeňským centrem se také nacházejí rozhledny a četné vyhlídky doplněné různými pamětihodnosti. Přesto všechno zůstává centrum zatím bez davů turistů. 


Zajímavostí je, že místo, na kterém centrum Karlových Varů vzniklo, zůstávalo dlouhou dobu mimo zájem populace. Příkré svahy a nevhodné klimatické podmínky u termálních pramenů neposkytovaly vhodné podmínky pro pěstování plodin, které byly pro osídlení klíčové. První osídlení se nacházela spíše v dnešních okrajových částech města.

Mária Cibová