Dolehla na vás aktuální situace?
Duševní nepohoda, sociální izolace, ztráta zaměstnání, finanční nejistota, strach z nákazy, uvěznění v nefunkčním vztahu? A potřebujete si s někým promluvit? V souvislosti s pandemií koronaviru a jejími dopady na náš každodenní život nabízí naše poradna poradenství a podporu.

Jaké služby poskytujeme?
Poradenství zaměřené na řešení osobních, partnerských a rodinných problémů
Poradenství v nepříznivé životní situaci (rozvod, rozchod, nastavení péče o nezletilé děti po rozchodu rodičů, ztráta zaměstnání, bydlení, problematická komunikace v rámci rodiny, generační problémy, syndrom vyhoření atd.)
Krizová intervence
Doprovázení při úmrtí blízkého (manžela/ky, dítěte, rodičů a dalších blízkých osob)

Jaká je cena za poskytované služby?
Služby jsou poskytovány bezplatně.

Jak nás kontaktovat?
Pondělí až čtvrtek:  8.00 až 17.00
Pátek:                    8.00 až 12.00
Telefon: 731 549 170
e-mail: rp.sokolov@ss-po.cz

Poradnu finančně podporuje Karlovarský kraj.